Giới thiệu thực tế

với tất cả hơn 200 bộ máy sản xuất. Ước tính đến năm 2018, công suất sản xuất cỏ nhân tạo sẽ đạt 30 triệu mét vuông và sợi sẽ đạt 50.000 tấn. Các sản phẩm chính bao gồm: sợi cỏ nhân tạo, sân cỏ nhân tạo, sản phẩm liên quan đến sân golf

NhàGiới thiệu thực tế
«1 2 3 4 5 »