Sản phẩm

Cơ sở sản xuất tại Trung Quốc được thành lập vào năm 2004 và nằm ở Sơn Đông, Trung Quốc. Và nhà máy sản xuất còn lại đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và đã hoạt động từ tháng 12 năm 2017.

NhàSản phẩm
«1 2 3 »

Vì sự tuyệt vời cho thể thao , vì 1 thế giới tươi đẹp

chứng nhận sản phẩm

    nodata