Product_Feedback

NhàProduct_Feedback
Bellinturf cam kết phục vụ khách hàng, bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi có các công cụ để trợ giúp cho các yêu cầu về sản phẩm cũng như các vấn đề chung của bạn.

Công ty TNHH công nghiệp Bellinturf Thanh Đảo

Điện thoại: +86-532-86622211
E-mail:info@bellinturf.com
Website:www.bellinturf.com
Nhà máy:Số 8, đường Jilin, KCN Beiguan, Jiaozhou Thanh Đảo, Sơn Đông, 266300, Trung Quốc
phòng Marketing:Số 92, đường Hongfu, Khu công nghệ cao Fushan, Yantai, Sơn Đông, 265500, Trung Quốc